หน้าแรก แท็ก เชื้อไวรัสโคโรนา

แท็ก: เชื้อไวรัสโคโรนา

กระทรวงศึกษา ฯ แจ้งหนังสือเวียน ให้ ครู – นักเรียน  ที่เดินทางไปต่างประเทศใน 6 กลุ่มประเทศเสี่ยง โควิด...

0
กระทรวงศึกษา ฯ แจ้งหนังสือเวียน ให้ ครู - นักเรียน  ที่เดินทางไปต่างประเทศใน 6 กลุ่มประเทศเสี่ยง โควิด 19  หยุดเรียนและหยุดปฏิบัติงานเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

รายงานเฝ้าระวัง  โรคปอดอักเสบ จาก เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019  เขตสุขภาพที่ 8 (จ.อุดรธานี) ครอบคลุมพื้นที่  อุดรธานี ...

0
รายงานเฝ้าระวัง  โรคปอดอักเสบ จาก เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019  เขตสุขภาพที่ 8 (จ.อุดรธานี) ครอบคลุมพื้นที่  อุดรธานี  บึงกาฬ  หนองคาย   หนองบัวลำภู  นครพนม  เลย  สกลนคร  ครูอีสานอ่านด่วน !!

MOST POPULAR