Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.

กำหนดการสอบ และ ปฎิทิน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ. และวันเวลาในการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน