หน้าแรก แท็ก เฝ้าระวังโคโรนา

แท็ก: เฝ้าระวังโคโรนา

กระทรวงศึกษา ฯ แจ้งหนังสือเวียน ให้ ครู – นักเรียน  ที่เดินทางไปต่างประเทศใน 6 กลุ่มประเทศเสี่ยง โควิด...

0
กระทรวงศึกษา ฯ แจ้งหนังสือเวียน ให้ ครู - นักเรียน  ที่เดินทางไปต่างประเทศใน 6 กลุ่มประเทศเสี่ยง โควิด 19  หยุดเรียนและหยุดปฏิบัติงานเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

MOST POPULAR