หน้าแรก แท็ก เพชรในตม.บรรจุทุน

แท็ก: เพชรในตม.บรรจุทุน

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558

0
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงกาเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๐๖๕๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา...

โครงการเพชรในตม สำหรับนักเรียนชั้นม.6 เรียนจบแล้วบรรจุทันที

0
โครงการเพชรในตม สำหรับนักเรียนชั้นม.6 เรียนจบแล้วบรรจุทันที

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3351,3354 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557

0
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3351,3354 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557

MOST POPULAR