หน้าแรก แท็ก เรียนออนไลน์อังกฤษ

แท็ก: เรียนออนไลน์อังกฤษ

Twinkl Go! ศูนย์รวมเกมฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์  เปิดให้ครูและผู้ปกครองทั่วไทยใช้ฟรี

0
Twinkl Go! - ศูนย์รวมเกมฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์  เปิดให้ครูและผู้ปกครองทั่วไทยใช้ฟรี ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โรงเรียนหลายแห่งต้องกลับไปจัดการเรียนการสอน ผ่านห้องเรียนออนไลน์กันอีกครั้ง ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยของลูกหลาน ถ้าเด็ก ๆ จะต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนกันอย่างเต็มเวลา แต่ละโรงเรียนมีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป บางโรงเรียนจัดการสอนแบบออนไลน์แบบทั้งหมด บางโรงเรียนจัดการสอนออนไลน์ควบคู่ไปกับการสอนที่โรงเรียน (On-Site) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเรียนที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อีกกลุ่มนั่งเรียนในห้องเรียน  ความท้าทายหลักของการสอนออนไลน์คือ นักเรียนไม่มีสมาธิเหมือนเรียนในห้อง ดังนั้นคุณครูต้องเลือกสื่อการสอน...

MOST POPULAR