หน้าแรก แท็ก เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

แท็ก: เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร รำมวยโบราณ สกลนคร โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ระบบเปิด08.00น.

0
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร รำมวยโบราณ สกลนคร โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล ระบบเปิด08.00น. สำหรับหลักสูตรนี้ เปิดรอบที่ 5 แล้วนะคะ สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร รำมวยโบราณ สกลนคร โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สอบผ่านรับเกียรติบัตรทันทีค่ะ ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ต้องสอบผ่านเกณฑ์ผ่าน  มีจำนวน 20 ข้อ ผู้จัดทำระบบจึงจะจัดส่งเกียรติบัตร...

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

0
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 สอบผ่านรับเกียรติบัตรทันทีค่ะ ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ต้องสอบผ่านเกณฑ์ผ่าน  มีจำนวน 20 ข้อ ผู้จัดทำระบบจึงจะจัดส่งเกียรติบัตร ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในแบบทดสอบ รับจำนวนจำกัด 100...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จาก โรงเรียนสรรพยาวิทยา  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สังกัด สพม.5

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จาก โรงเรียนสรรพยาวิทยา  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สังกัด สพม.5 สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จาก โรงเรียนสรรพยาวิทยา  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สังกัด สพม.5 สอบผ่าน 75 % ได้เกียรติบัตร ตัวอย่างเกียรติบัตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง...

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.31

0
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คุณครูที่ทำแบบทดสอบออนไลน ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและรับเกียรตติดบัตรได้ที่นี่ค่ะ ขออนุญาตแจ้ง ข้อมูล ให้โหลดเกียรติบัตรได้ สำหรับผู้ที่สอบ (ก่อนหน้านี้มีความช้าจากระบบ จึงทำการแก้ไขเพื่อไม่ให้ตกหล่นค่ะ) ผู้เข้าสอบเมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2563  คลิกที่นี่ ผู้ที่เข้าสอบ 27-28 เมษายน 2563 คลิกที่นี่   สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์...

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร รร.บ้านบางแก้ว สพป.พังงา

0
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร รร.บ้านบางแก้ว สพป.พังงา สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน  จาก สพป.พังงา  คำชี้แจง 1. ชื่อหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน 2. รร.บ้านบางแก้ว สพป.พังงา 3. เกณฑ์ผ่าน 70 % 4. มีจำนวน 20 ข้อ ต้องผ่าน...

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

0
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร วัดทักษะครูในศตวรรษที่ 21 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  สอบผ่านรับเกียรติบัตรทันดีค่ะ ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ต้องสอบผ่านเกณฑ์ผ่าน 70%  มีจำนวน 20 ข้อ ผู้จัดทำระบบจึงจะจัดส่งเกียรติบัตร...

รวมไว้ที่นี่…แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร

0
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร สอบผ่าน     รับเกียรติบัตรทันดีค่ะ  ซึ่งทั้ง5หลักสูตรประกอบด้วย 1. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2....

แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

0
แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันดีค่ะ คำชี้แจง 1.ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่าน ร้อยละ 80 ถึงจะได้รับเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ 2.รับเกียรติบัตรได้ผ่าน E-Mail...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน จาก โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

0
สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน จาก โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงคิดค้นวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อนำมาเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียนและเพื่อนครูทุกๆคน การจัดอบรมออนไลน์ของเรามีขั้นตอนให้ศึกษา 2 ขั้นตอนดังนี้ 1. ให้คุณครูแบบเรียนออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐานและศึกษาค้นคว้าความรู้ที่ผู้จัดทำได้จัดเตรียมให้ https://drive.google.com/file/d/1vR9YULqGm3xDaeB8FIrL_-Pjn705QIG7/view?usp=sharing 2. ให้คุณครูทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน...

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปอาเซียน จัดทำโดย โรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

0
สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ทั่วไปอาเซียน จัดทำโดย โรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN...

MOST POPULAR