หน้าแรก แท็ก เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

แท็ก: เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน ของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้ จากของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา...

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้ จากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก คำชี้แจง 1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) สำหรับผู้สนใจทั่วไป 2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกและตรวจสอบ E-mail...

สสวท.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

0
สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีโครงการที่น่าสนใจมากของเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณและออกแบบและเทคโนโลยี ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูและนักเรียนสำหรับการทดสอบ ปี 2564 สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38...

แบบทดสอบออนไลน์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 4 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์(light bulb)(signal display) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก แบบทดสอบออนไลน์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 4 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21 สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์...

แบบทดสอบออนไลน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา มีทั้งหมด 6 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21 

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา มีทั้งหมด 6 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21 ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดความรู้ความเข้าใจด้าน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ ตัวอย่างเกียรติบัตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Fling The Teacher ผู้จัดทำระบบ: วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Fling The Teacher ผู้จัดทำระบบ: วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร เรื่อง วิธีสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบเกมเศรษฐี ด้วยโปรแกรม Fling the teacher ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  สอบผ่าน...

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครูสอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที 

0
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที  จากโรงเรียนวัดลาดทราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนวัดลาดทราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นี้ได้ปรับให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย...

MOST POPULAR