Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เลื่อนเงินเดือน

ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน

การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน

เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

เปรียบเทียบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน แบบใหม่ ในโรงเรียนที่มีครูเงินเดือนสูงเยอะๆ…

เปรียบเทียบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน แบบใหม่ ในโรงเรียนที่มีครูเงินเดือนสูงเยอะๆ กับโรงเรียนที่มีครูเงินเดือนน้อยเยอะๆ

แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word)…

แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word) (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ) แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word) (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)

Advertisement

ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม !!

ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม !! ทำไมเมื่อคุณครู เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม !!

ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รวบรวมหลักฐานร้องผู้บริหารเลื่อนเงินเดือนไม่มีความเป็นธรรม…

ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รวบรวมหลักฐานร้องผู้บริหารเลื่อนเงินเดือนไม่มีความเป็นธรรม เผยสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงมีผลการประเมินถึง 9 ระดับ

ถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี1.5ขั้น จะเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ร้อยละเท่าไร

ถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี1.5ขั้น จะเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ร้อยละเท่าไร ถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี1.5ขั้น จะเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ร้อยละเท่าไร