หน้าแรก แท็ก แนวทางการจัสอบ

แท็ก: แนวทางการจัสอบ

การรับนักเรียน ปีการศึกษา2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
การรับนักเรียน ปีการศึกษา2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สพฐ.ชี้แจงแนวทางการจัดการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ (กรณีโรงเรียนมีการจัดสอบ) สังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพฐ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ...

MOST POPULAR