หน้าแรก แท็ก แบบทดสอบออนไลน์

แท็ก: แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

0
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท แบบทดสอบออนไลน์นี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาที่ 2 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆ รวมไปถึง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เกณฑ์การผ่านการทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร :- - แบบทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จำนวน 16 ข้อ) จึงจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ขั้นตอนการสมัคร :- - กรอก...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณผธรรมนำชีวิต ฝ่าวิกฤติ Covid 19 จาก รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่จะได้รับ มีแบบทดสอบทั้งหมด...

แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนบิวลา Nebula ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ "เนบิวลา (nebula)" แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ "เนบิวลา (nebula)" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีและสามารถ รอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง"เนบิวลา " โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80...

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1 แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสพป.อุทัยธานี เขต 1สพป.อุทัยธานี เขต 1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสพป.อุทัยธานี เขต 1สพป.อุทัยธานี เขต 1แบบทดสอบจำนวน 20  ข้อ ผู้ผ่านแบบทดสอบร้อยละ...

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์

0
  สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ที่มีประโยชน์และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้มากๆค่ะ โดยเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ "การพัฒนาผู้เรียน"  สื่อพัฒนาความรู้เรื่อง Google Classroom แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ แบบทดสอบก่อนเรียน : เพื่อทดสอบความรู้ที่มีเกี่ยวกับ...

แบบทดสอบออนไลน์ ชุด วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญ

0
แบบทดสอบออนไลน์ ชุด วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ ชุด วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับ เรื่อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ไปดูตัวอย่างเกียรติบัตรกันก่อนค่ะ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ **โดยเกณฑ์การทดสอบผู้สอบจะต้องผ่านเกณฑ์ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ...

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1

0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตามแนวการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กาแล็กซี​ (Galaxy)​ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กาแล็กซี​ (Galaxy)​ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด ขออนุญาติ​ ฝากประชาสัมพันธ์แบบทดสอบออนไลน์​ ชื่อบทเรียน “เรื่อง​ กาแล็กซี​ (Galaxy)​ ” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่ E-Mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ************* เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/kjwl/rkrs/#p=1 ตัวอย่างเกียรติบัตร ชื่อบทเรียน “เรื่อง​ กาแล็กซี​ (Galaxy)​...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

0
แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เชิญชวนคุณครูทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/emiz/qhud/ ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน...

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เรื่องภารกิจอะพอลโล11 จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

0
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เรื่องภารกิจอะพอลโล11 จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ความรู้เรื่อง ภารกิจอะพอลโล 11 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ภารกิจอะพอลโล 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน บทเรียนออนไลน์ คลิก>> https://online.pubhtml5.com/kjwl/cnlq/?fbclid=IwAR14iJJyxU_KRVLTevjHpr0sLtCgykBzKrp25Zx3B9kN95ABNrR-1ckAtUw#p=1   ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิก>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXiaL5DIM2s_RHm50oAvddIPGAgtI-lYKgO3c1qqZ9UqQCLw/viewform?usp=send_form ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาแบบทดสอบออนไลน์จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

MOST POPULAR