หน้าแรก แท็ก แบบทดสอบออนไลน์

แท็ก: แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ และตำนานนางสงกรานต์

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน  วันนี้  ครูอัพเดตดอทคอม  มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ มาฝากกันจ้า  เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ "ประเพณีสงกรานต์ และตำนานนางสงกรานต์"  ซึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์และเพิ่มความรู้ให้กับทุกๆท่านเป็นอย่างมาก     ครูอัพเดตดอทคอม จึงนำมากฝากๆกันจ้า จัดทำโดย  กศน.อำเภอสิชล สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชสนองนโยบายรัฐบาล "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...

ตัวอย่าง รายงานผล การอบรมออนไลน์ รายงานผลการพัฒนาตนเองออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไขได้ที่นี่

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี รายงานผล การอบรมออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไขได้ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งขณะนี้คุณอาจกำลังทำการพัฒนาตนเอง ด้วย การอบรมออนไลน์ ทำแบบทดสอบออนไลน์กันอยู่ใช่ไหมคะ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว คุณครู อาจจะกำลังต้องการ ที่จะสรุป การอบรมออนไลน์ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน ไปดูตัวอย่างไฟล์กันเลยค่ะ ไฟล์รายงานการอบรมออนไลน์ ลักษณะไฟล์ ไฟล์pdf ขอบคุณที่มา คุณครู วรางคณา ตัวอย่างไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์   ไฟล์รายงานการอบรมออนไลน์  ลักษณะไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร  รร.วัดคู่สร้าง

0
สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน  วันนี้  ครูอัพเดตดอทคอม  มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ มาฝากกันจ้า  เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ  การพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก  ครูอัพเดตดอทคอม จึงนำมากฝากๆทุกท่านที่สนใจจ้า ซึ่งทางผู้จัดทำระบบฝากบอกคุณครูทุกท่านดังนี้  การทดสอบออนไลน์ฉบับนี้ มีทั้งหมด 20 ข้อ ทำข้อสอบถูกอย่างน้อย 80% หรือตั้งแต่ 16 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรตาม EMAIL ที่ให้ไว้ !! โปรดใช้ @gmail.com...

การอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

0
สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม  ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมออนไลน์  “รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน”V.3  แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อบรมผ่านรับเกียรติบัตร  โดย โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม  แบบทดสอบมีจำนวน 25 ข้อ เกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 80% หรือ 80 คะแนน โปรดอ่านก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์!!! 1) ระบบปิดรับคำตอบเมื่อมีผู้ทำแบบทดสอบครบ 999 ท่าน...

แบบทดสอบออนไลน์ การคำนวณวันเถลิงศกและวันมหาสงกรานต์ ตามตำราพิชัยสงคราม

0
โครงการอบรมออนไลน์ จัดทำโดย ศูนย์ภารตะและอุษาคเนย์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การคำนวณวันเถลิงศกและวันมหาสงกรานต์ ตามตำราพิชัยสงคราม เอกสารประกอบการทำแบบทดสอบ   ตัวอย่างเกียรติบัตร สวยมากค่ะ เข้าทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สพป.สงขลา เขต 1

0
วิทยาการคำนวณ | Computing Science กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

แบบทดสอบออนไลน์ การวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กจ.1

0
แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กจ.1   *** เปิดให้ทำแบบทดสอบ 12.00 ของทุกวัน จำกัดจำนวน ***    ความหมายของการวิจัย                 กระบวน การหาความรู้ความจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและเชื่อถือได้ และความรู้ความจริงนั้นจะนำไปเป็นหลักการ ทฤษฎี หรือ ข้อปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์ได้รับรู้และนำไปใช้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วย ความสงบสุขหรือป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ กระบวนการการวิจัย 1.       เลือกหัวข้อและกำหนดขอบเขตปัญหาการวิจัย 2.       การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.       การออกแบบการวิจัย 4.       การเขียนเค้าโครงการวิจัย 5.       การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 6.       การเก็บรวบรวมข้อมูล 7.       การแปรผลและวิเคราะห์ข้อมูล 8.       การเขียนรายงานการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจัยทางการศึกษา 1. การใช้แบบทดสอบ การใช้แบบวัดเจตคติ การใช้แบบสอบถาม ...

แบบทดสอบออนไลน์ Communication English for teachers

0
Communication English for teachers ผู้เข้าทำแบบทดสอบ จะต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ 16 คะแนนขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร ทักษะภาษาอังกฤษ: ความจำเป็นพื้นฐานในวิชาชีพครู การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรู้มารยาท วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตของต่างชาติ ตัวอย่างเกียรติบัตร เข้าทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน

0
แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน เนื้อหาของแบบทดสอบเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในสถานศึกษาต่างๆ โดยมีบทความของ นายนรรัชต์ ฝันเชียร เรื่อง การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน จัดทำโดย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 หากท่านทำแบบทดสอบได้เกิน ร้อยละ 70 ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตร...

แบบทดสอบออนไลน์ “กฎหมายเบื้องต้น” เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานกฎหมาย

0
คณะสังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกับ บริษัท สยามกรีนลอว์ จำกัด และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ "กฎหมายเบื้องต้น" เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานกฎหมาย ท่านใดผ่านแบบทดสอบร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง e -mail   ตัวอย่างเกียรติบัตร สวยมากจ้า     ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ"กฎหมายเบื้องต้น"   เข้าทำแบบทดสอบ

MOST POPULAR