หน้าแรก แท็ก แบบทดสอบโควิด-19

แท็ก: แบบทดสอบโควิด-19

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโควิด-19 รร.รัตนาธิเบศร์

0
ประชาสัมพันธ์ ด้วยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดทำข้อสอบออนไลน์วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 โดยเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นและผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปทางอีเมล์ของท่าน จำกัดจำนวน 1500 ท่าน ต่อวัน   ตัวอย่างเกียรติบัตร     เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น COVID-19 เวอร์ชั่น 2 (เหมือนกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี)

0
  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ได้จัดการทดสอบออนไลน์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เวอร์ชั่น 2 ขึ้นมาโดยระบบเหมือนกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพจน์สุพงศ์ ลัทธิมนต์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบราชธานี เป็นผู้พัฒนาระบบ และมีนายกิตติวัฒน์ สีสมุทร์ เป็นผู้ดูแลระบบ ท่านที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรในการทำแบบทดสอบเวอร์ชั่น 1 สามารถ ทำแบบทดสอบ เวอร์ชั่น 2ได้ คำชี้แจงดังรุปภาพและตัวอย่างเกียรติบัตร โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โดยเฉพาะนายกิตติวัฒน์...

แบบทดสอบออนไน์ ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 รร.เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

0
  แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Covid-19  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)   เข้าทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCovid-19 รร.อุทัย สพม.3

0
แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCovid-19 รร.อุทัย สพม.3

อบรมออนไลน์ฟรี วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid-19

0
อบรมออนไลน์ฟรี วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid-19

MOST POPULAR