หน้าแรก แท็ก แผนการจัดการเรียนรู้

แท็ก: แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.1- ม.6 ปรับปรุงล่าสุด

0
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.1-ป.6 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.1-ม.3 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.4-ม.6 ปรับปรุงล่าสุด

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.1-ม.6 หลักสูตรใหม่

0
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.1 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.2 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.3 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.4 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.5 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.6 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.1-3 แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.4-6

แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..ปรับปรุงลิ้งก์

0
แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 ปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.6 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนประวัติศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอน Active learning ป.5 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอน Active learning ป.5 ใหม่ล่าสุด เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนนี้ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดที่นี่.. คุณครูสามารถนำแผนการสอนภาษาอังกฤษ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกืจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 – ม.5 คลิกที่นี่…

0
แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.5 ปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่... แผนการสอนก็คืออาวุธของคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพนั่นเองครับ...

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

0
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

MOST POPULAR