Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แผนการสอนสังคมศึกษา

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ป.1 – ป.6 คลิกที่นี่

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ป.1 - ป.6 คลิกที่นี่ คุณครูสามรถนำแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ได้ครับ

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 คลิกที่นี่..

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.6 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนประวัติศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนนี้ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ