หน้าแรก แท็ก แผนการสอน อจท.

แท็ก: แผนการสอน อจท.

แผนการสอน ภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 คลิกที่นี่

0
แผนการสอน ภาษาไทย ชั้น ป.1 - ป.6 แผนการสอน ภาษาไทย ชั้น ป.1 - ป.6 ประกอบด้วยแผนการสอน ภาษาไทยหลักภาษา และวรรณคดี ชั้น ป.1 - ป.6 ให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ครับ

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1 – ป.6 คลิกที่นี่

0
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1 - ป.6 คลิกที่นี่ แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1 - ป.6 คลิกที่นี่ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ

แผนการสอน หน้าที่พลเมือง ป.1 – ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอน หน้าที่พลเมือง ป.1 - ม.6 ทุกระดับชั้น ดาวน์โหลดที่นี่.. แผนการสอน หน้าที่พลเมือง หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.1 – ม.6  ที่ทางอจท. แจกฟรี 

แผนการสอน แนะแนว ชั้นม.1 ม.2 ดาวน์โหลดที่นี่…

0
แผนการสอน แนะแนว ชั้นม.1 ม.2 ดาวน์โหลดที่นี่...แผนการสอน แนะแนว ชั้นม.1 ม.2 ดาวน์โหลดที่นี่...แผนการสอน แนะแนว ชั้นม.1 ม.2 ดาวน์โหลดที่นี่...แผนการสอน แนะแนว ชั้นม.1 ม.2 ดาวน์โหลดที่นี่...

แผนการสอนภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แผนการสอนภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดที่นี่

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 – ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.6 แผนการสอนวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนวิทยาศาสตร์ แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ แผนการสอน ฉบับปรับปรุงล่าสุด

แผนการสอนศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนศิลปะ ป.1-ม.6 ฉบับปรับปรุง คลิกที่นี่..เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูทุกท่านครับ

แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..ปรับปรุงลิ้งก์

0
แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 ปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.6 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนประวัติศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนนี้ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

MOST POPULAR