Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

โครงการครูรักษ์ถิ่น

มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ! ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา…

มาแล้วทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ! ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร รับทุน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขา การศึกษา ปฐมวัย

เช็คที่นี่ ! โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนบรรจุ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 สาขาวิชาประถมศึกษา…

เช็คที่นี่ ! โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนบรรจุ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 สาขาวิชาประถมศึกษา รวม 31 อัตรา เรียนที่ ม.เชียงใหม่ จบแล้วบรรจุเลย

ลงนามแล้ว ! 11 สถาบันเตรียมผลิต “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นแรก สาขาปฐมวัย และประถมศึกษา จำนวน…

ลงนามแล้ว ! 11 สถาบันเตรียมผลิต "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" รุ่นแรก สาขาปฐมวัย และประถมศึกษา จำนวน 328 อัตรา ในปี 63

มาแล้ว!! มรภ.เลย ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 มีทุนให้ปีละ…

มาแล้ว!! มรภ.เลย ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 มีทุนให้ปีละ 150,000 บาท มาแล้ว!! มรภ.เลย ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับบรรจุ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 มีทุนให้ปีละ 150,000 บาท

ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที…

ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที ในพื้นที่บ้านเกิด!! ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที ในพื้นที่บ้านเกิด!!

ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที…

ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที ในพื้นที่บ้านเกิด!! ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที ในพื้นที่บ้านเกิด!!

Advertisement

รายละเอียดโครงการ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 จบแล้วบรรจุทันที

รายละเอียดโครงการ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 เริ่มปีกศ. 2563 จบแล้วบรรจุทันที (รับ 300 ทุน/ปี ทุนละ 150,000 บาท/ปี)

ข่าวดี!! กสศ.ผุด ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาขาดแคลนครู จบแล้วบรรจุทันที รับ 300 ทุน/ปี ทุนละ 150,000…

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาขาดแคลนครู จบแล้วบรรจุทันที รับ 300 ทุน/ปี ทุนละ 150,000 บาท/ปี ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาขาดแคลนครู จบแล้วบรรจุทันที รับ 300 ทุน/ปี ทุนละ 150,000 บาท/ปี