หน้าแรก แท็ก โครงการเพชรในตม

แท็ก: โครงการเพชรในตม

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558

0
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงกาเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๐๖๕๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา...

MOST POPULAR