Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

โรงเรียน

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ…

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสม

10 สาเหตุที่เด็กไม่อยากไปโรงเรียน

คุณแม่ทุกท่านที่ผ่านช่วงเวลาการส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกมาแล้ว ต่างรู้กันดีว่า ช่วงนั้นช่างเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กจริงๆ (และสำหรับเราเช่นกัน) เป็นการฝึกการพรากจากแม่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเด็กส่วนใหญ่ร้องไห้ โยเย…