Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ใบประกอบวิชาชีพ

สพฐ. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผอ.สพท. ทุกเขต เรื่อง การออก หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู…

สพฐ. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผอ.สพท. ทุกเขต เรื่อง การออก หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น

คุรุสภา แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ให้ขอรับใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 3 ตุลาคม…

คุรุสภา แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ให้ขอรับใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 3 ตุลาคม 2563

การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านควรทราบ!!

การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL ผู้บริหารและคุณครู ทุกท่านควรทราบ!!

คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่จะหมดอายุ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กว่า 2 แสนคน…

คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่จะหมดอายุ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กว่า 2 แสนคน ต่อใบประกอบวิชาชีพ ผ่าน 3 ช่องทาง

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP e – Service…

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า ๒ แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School