Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

CAI

โหลดฟรีครับ! CAI เพื่อพัฒนา การคิดสร้างสรรค์ ของ สพฐ.

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล…

โหลดฟรีครับ!CAI วิชาภาษาไทย ป.1-ม.6 จาก สพฐ.

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยมหิดล…