หน้าแรก แท็ก PISA

แท็ก: PISA

ตั้งเป้าปี2024 ผลประเมินPISA เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 470 คะแนน

0
ตั้งเป้าปี2024 ผลประเมินPISA เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 470 คะแนน

O-NET PISA ต่ำเพราะ สอนอย่าง สอบอีกอย่าง เสนอเห็นควรสอนอย่างไรก็ออกข้อสอบอย่างนั้น — ตวง อันทะไชย 26 ก.ค....

0
O-NET PISA ต่ำเพราะ สอนอย่าง สอบอีกอย่าง เสนอเห็นควรสอนอย่างไรก็ออกข้อสอบอย่างนั้น -- ตวง อันทะไชย 26 ก.ค. 2562 --

MOST POPULAR