Test Blueprint O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

2333

Test Blueprint O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

Advertisement

Test Blueprint O-NET ม.6 ปี การศึกษา 2565 สอบ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) มีดังนี้

Test Blueprint O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

โดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

Advertisement

รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาสังคมศึกษา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปี 

Test Blueprint O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

Test Blueprint O-NETม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

Test Blueprint โอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 

สทศ.ปรับรูปแบบการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/