วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข้อสอบกลางTest Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

Advertisement

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

เนื้อหาการสอบ (TestBlueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) มีวัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อ
1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะได้รับหลังการทดสอบ V-NET 2565 ได้แก่
1. ผลการทดสอบ V-NET
2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

ดาวน์โหลดTestBlueprint V-NET 2565 ได้ที่นี่

Advertisement

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint V-NET 2565 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments