Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

(Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้ง เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินจัดทำปกแบบขอรับการประเมินหลากหลายรูปแบบ จึงขอปรับรูปแบบปก สังกัด สพฐ. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ตามแบบที่ สพฐ. กำหนด

เพิ่มเพื่อน

มีรายละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์


ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like